Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0,-Kč
 

Magnetky


Magnetka - Římanům 12,2
Nepřízpůsobujte se tomuto světu.


Magnetka - Ž 23,6 (krajina s jezerem)
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny žití. Do Hospodinova domu se budu
Doprodej


Magnetka - Žalm 119,9
Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.


Magnetka - Žalm 139,3 (rackové)
Všechny moje cesty jsou ti známy.


Magnetka - Žalm 143,8 (hrnek)
Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe.


Magnetka - Žalm 150,6 (ptáček)
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!
Doprodej


Magnetka - Žalm 19,9-11 (včelka)
Hospodinova ustanovení jsou pro radost v srdci ... jsou sladší než včelí med z plástve.


Magnetka - Žalm 25,12
Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si má vyvolit.


Magnetka - Ž 104,24 (lesy, hora)
Jak nesčetná jsou tvá díla , Hospodine. Všechno jsi učinil moudře...Ž 104,24
Doprodej


Magnetka - Ž 95,7 (ovce)
On je náš Bůh, my lid , jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou.


Magnetka - Žalm 121,7 (deštník)
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.


Magnetka - Žalm 143,8
Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.


Magnetka - Žalm 148,1 (klenba)
Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!


Magnetka - Žalm 18,29
Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.


Magnetka - Žalm 23,1-2
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách..
Doprodej


Magnetka - Žalm 27,1
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? 
Nahoru