Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0,-Kč
 

Magnetky


Magnetka - Mat 28,19 (mapa)
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.


Magnetka - Matouš 5,8 (motýl)
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Doprodej


Magnetka - Př 1,7 (modrá váza s květinou)
Počátek poznání je bázeň před Hospodinem.
Doprodej


Magnetka - Př 31,10 (mušle s perlou)
Ženu statečnou kdo nalezne. Je daleko cennější než perly.
Doprodej


Magnetka - Přísloví 6,6 (mravenec)
Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije,ať zmoudříš.
Doprodej


Magnetka - Ž 104,24 (lesy, hora)
Jak nesčetná jsou tvá díla , Hospodine. Všechno jsi učinil moudře...Ž 104,24
Doprodej


Magnetka - Ž 19,2 (nebesa)
Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
Doprodej


Magnetka - Žalm 139,3 (rackové)
Všechny moje cesty jsou ti známy.


Magnetka - Mat 5,5 (štěně)
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za děictví.
Doprodej


Magnetka - Pl 3,25 (rozkvetlá louka)
Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí. Pl 3,25


Magnetka - Př 19,20 (žirafy)
Poslechni radu, přijmi i trest, abys byl napříště moudrý.
Doprodej


Magnetka - Přísloví 21,31 (kůň)
Kůň je strojen pro den boje, ale vítězství je u Hospoina


Magnetka - Římanům 12,2
Nepřízpůsobujte se tomuto světu.


Magnetka - Ž 133,3
Jako rosa, která kane na sijónské hory. Tak udílí Hospodin své požehnání, život navěky.
Doprodej


Magnetka - Žalm 119,9
Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.


Magnetka - Žalm 143,8
Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. 
Nahoru