Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0,-Kč
 

Magnetky


Magnetka - Římanům 12,2
Nepřízpůsobujte se tomuto světu.


Magnetka - Ž 133,3
Jako rosa, která kane na sijónské hory. Tak udílí Hospodin své požehnání, život navěky.
Doprodej


Magnetka - Žalm 119,9
Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.


Magnetka - Žalm 143,8
Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.


Magnetka - Žalm 18,29
Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.


Magnetka - Žalm 27,1
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?


Magnetka - Žalm 30,13 (kytara)
Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně.


Odznak (vlajka)
Izraelská vlajka s hvězdou


Magnetka - Ž 104,24 (lesy, hora)
Jak nesčetná jsou tvá díla , Hospodine. Všechno jsi učinil moudře...Ž 104,24
Doprodej


Magnetka - Ž 19,2 (nebesa)
Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
Doprodej


Magnetka - Žalm 139,3 (rackové)
Všechny moje cesty jsou ti známy.


Magnetka - Žalm 148,1 (klenba)
Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!


Magnetka - Žalm 25,12
Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si má vyvolit.


Magnetka - Žalm 27,11
Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou. Žalm 27,11


Magnetka - Žalm 52,7
Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. 
Nahoru