Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0,-Kč
 

Magnetky


Magnetka - Jan 10,11 (ovce)
Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř.
Doprodej


Magnetka - Jan 14,6
Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“


Magnetka - Ježíš
Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit v tmě, ale bude mít světlo života.
Doprodej


Magnetka - Jób 16,19 (hory v oblacích)
Mám svědka na nebesích, můj přímluvce na výšinách.


Magnetka - Marek 10,14
Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně... neboť takových je Boží království.“


Magnetka - Mat 24,27 (blesk a sloni)
Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu, takový bude příchod Syna člověka.
Doprodej


Magnetka - Mat 5,5 (štěně)
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za děictví.
Doprodej


Magnetka - Mat 6,9-10 (světlo v noci)
Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá
Doprodej


Magnetka - Jan 14,2 (dveře, kolo)
Ježíš řekl: V domě mého otce je mnoho příbytků.


Magnetka - Jer 17,7-8 (zelený strom)
Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina,...Bude jako strom zasazený u vody,..Jer 17,7-8
Doprodej


Magnetka - Jób 12,10 (kočka)
V jeho ruce je život každého tvora.


Magnetka - Lukáš 12,24
nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy..


Magnetka - Mat 22,39 (labutě)
Miluj svého bližního jako sám sebe.


Magnetka - Mat 28,19 (mapa)
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.


Magnetka - Mat 6,12 (opička)
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, do se provinili proti nám.
Doprodej


Magnetka - Mt 10,16 (had)
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubi 
Nahoru