Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0,-Kč
 

Magnetky


Magnetka - Mt 10,16 (had)
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubi


Magnetka - Přísloví 23,5 (orel)
Jen letmo na bohatství pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k ne


Magnetka - Žalm 119,9
Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.


Magnetka - Žalm 139,3 (rackové)
Všechny moje cesty jsou ti známy.


Magnetka - Žalm 143,8 (hrnek)
Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe.


Magnetka - Žalm 150,6 (ptáček)
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!
Doprodej


Magnetka - Žalm 25,12
Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si má vyvolit.


Magnetka - Žalm 27,11
Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou. Žalm 27,11


Magnetka - Přísloví 21,9 (chaloupka)
Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve soikečném domě.
Doprodej


Magnetka - Římanům 12,2
Nepřízpůsobujte se tomuto světu.


Magnetka - Žalm 121,7 (deštník)
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.


Magnetka - Žalm 143,8
Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.


Magnetka - Žalm 148,1 (klenba)
Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!


Magnetka - Žalm 18,29
Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.


Magnetka - Žalm 27,1
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?


Magnetka - Žalm 30,13 (kytara)
Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. 
Nahoru