Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0,-Kč
 

Magnetky


Magnetka
jsem stvořen k Jeho obrazu


Magnetka (vlajka)
Izraelská vlajka s hvězdou


Magnetka - 1Kor 2,9 (strom, západ slunce)
Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo


Magnetka - Dt 8,7
Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země.


Magnetka - Ex 20,12 (sloni)
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Doprodej


Magnetka - I Petr 1,24 (kopretina)
Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky…


Magnetka - Iz 40,31 (orel)
Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové.


Magnetka - Izajáš 41,10 (králík)
Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.


Magnetka (nářadí)
Bože, jsem tvým nástrojem


Magnetka - 1.Kor 10,13
Bůh je věrný... se zkouškou vám připravil i východisko.


Magnetka - Deut 32,4 (motýl)
Jeho dílo je dokonalé


Magnetka - Efezským 6,15
Buďte obuti připraveností kázat evangelium pokoje.


Magnetka - Gn 2,18
I řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby člověk byl sám...
Doprodej


Magnetka - Iz 30,15 (slunečnice- detail)
V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.


Magnetka - Iz 41,10 (oblaka)
Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odv
Doprodej


Magnetka - Jak. 3,4 (loď)
Lodi jsou hnány prudkými větry, ale malé kromidlo je řídí, kamkoli kormidelník chce. 
Nahoru