Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0,-Kč
 

Magnetky


Magnetka
jsem stvořen k Jeho obrazu


Magnetka (vlajka)
Izraelská vlajka s hvězdou


Magnetka - Dt 8,7
Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země.


Magnetka - Iz 40,31 (orel)
Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové.
Doprodej


Magnetka - Jan 10,11 (ovce)
Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř.
Doprodej


Magnetka - Jan 14,6
Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“


Magnetka - Marek 10,14
Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně... neboť takových je Boží království.“


Magnetka - Mat 28,19 (mapa)
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.


Magnetka (nářadí)
Bože, jsem tvým nástrojem


Magnetka - 1.Kor 10,13
Bůh je věrný... se zkouškou vám připravil i východisko.


Magnetka - Efezským 6,15
Buďte obuti připraveností kázat evangelium pokoje.


Magnetka - Jak. 3,4 (loď)
Lodi jsou hnány prudkými větry, ale malé kromidlo je řídí, kamkoli kormidelník chce.


Magnetka - Jan 14,2 (dveře, kolo)
Ježíš řekl: V domě mého otce je mnoho příbytků.


Magnetka - Jób 16,19 (hory v oblacích)
Mám svědka na nebesích, můj přímluvce na výšinách.


Magnetka - Mat 24,27 (blesk a sloni)
Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu, takový bude příchod Syna člověka.
Doprodej


Magnetka - Mat 6,9-10 (světlo v noci)
Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá
Doprodej 
Nahoru