Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0,-Kč
 

Magnetky


Magnetka
jsem stvořen k Jeho obrazu
Doprodej


Magnetka (vlajka)
Izraelská vlajka s hvězdou


Magnetka - Dt 8,7
Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země.


Magnetka - Efezským 6,15
Buďte obuti připraveností kázat evangelium pokoje.


Magnetka - Iz 40,31 (orel)
Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové.
Doprodej


Magnetka - Ježíš
Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit v tmě, ale bude mít světlo života.
Doprodej


Magnetka - Mat 22,39 (labutě)
Miluj svého bližního jako sám sebe.


Magnetka - Mat 5,5 (štěně)
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za děictví.
Doprodej


Magnetka (nářadí)
Bože, jsem tvým nástrojem


Magnetka - Deut 32,4 (motýl)
Jeho dílo je dokonalé
Doprodej


Magnetka - Ef 4,26 (západ slunce na louce)
Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce.


Magnetka - Iz 30,15 (slunečnice- detail)
V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.
Doprodej


Magnetka - Jan 14,2 (dveře, kolo)
Ježíš řekl: V domě mého otce je mnoho příbytků.


Magnetka - Marek 10,14
Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně... neboť takových je Boží království.“


Magnetka - Mat 28,19 (mapa)
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.


Magnetka - Pl 3,25 (rozkvetlá louka)
Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí. Pl 3,25 
Nahoru