Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0,-Kč
 

Magnetky


Magnetka
jsem stvořen k Jeho obrazu


Magnetka (vlajka)
Izraelská vlajka s hvězdou


Magnetka - Dt 8,7
Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země.


Magnetka - Jan 14,2 (dveře, kolo)
Ježíš řekl: V domě mého otce je mnoho příbytků.


Magnetka - Jób 16,19 (hory v oblacích)
Mám svědka na nebesích, můj přímluvce na výšinách.
Doprodej


Magnetka - Mat 24,27 (blesk a sloni)
Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu, takový bude příchod Syna člověka.
Doprodej


Magnetka - Mt 10,16 (had)
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubi
Doprodej


Magnetka - Přísloví 23,5 (orel)
Jen letmo na bohatství pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k ne
Doprodej


Magnetka (nářadí)
Bože, jsem tvým nástrojem


Magnetka - 1.Kor 10,13
Bůh je věrný... se zkouškou vám připravil i východisko.


Magnetka - Efezským 6,15
Buďte obuti připraveností kázat evangelium pokoje.


Magnetka - Jan 14,6
Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“


Magnetka - Marek 10,14
Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně... neboť takových je Boží království.“


Magnetka - Mat 28,19 (mapa)
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.


Magnetka - Přísloví 21,9 (chaloupka)
Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve soikečném domě.
Doprodej


Magnetka - Římanům 12,2
Nepřízpůsobujte se tomuto světu. 
Nahoru