Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
Košík    0,-Kč
 

Magnetky


Magnetka (vlajka)
Izraelská vlajka s hvězdou


Magnetka - Efezským 6,15
Buďte obuti připraveností kázat evangelium pokoje.


Magnetka - Jan 14,2 (dveře, kolo)
Ježíš řekl: V domě mého otce je mnoho příbytků.


Magnetka - Mat 28,19 (mapa)
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.


Magnetka - Přísloví 6,6 (mravenec)
Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije,ať zmoudříš.
Doprodej


Magnetka - Žalm 148,1 (klenba)
Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!


Magnetka - Žalm 27,11
Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou. Žalm 27,11


Magnetka - Žalm 84,12 (slunečnice)
Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neod


Magnetka - Dt 8,7
Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země.


Magnetka - Gn 2,18
I řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby člověk byl sám...
Doprodej


Magnetka - Marek 10,14
Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně... neboť takových je Boží království.“


Magnetka - Př 19,20 (žirafy)
Poslechni radu, přijmi i trest, abys byl napříště moudrý.


Magnetka - Římanům 12,2
Nepřízpůsobujte se tomuto světu.


Magnetka - Žalm 25,12
Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si má vyvolit.


Magnetka - Žalm 52,7
Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí.


Odznak (vlajka)
Izraelská vlajka s hvězdou 
Nahoru